Warunki dostawy

Zasady wysyłki i dostawy:

1.     Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Użytkownika adres.

2.     Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.

3.     Przewidywany czas dostawy to dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. W wyjątkowych sytuacjach gdy czas realizacji zamówienia może przekroczyć 30 dni, Sklep STLSH.com zobowiązuje się poinformować o zaistniałej sytuacji Użytkownika w celu potwierdzenia przez niego zamówienia.

4.     Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Użytkownik powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku uszkodzenia przesyłki Użytkownik powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Użytkownika i kuriera.

 

5.     STLSH nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Użytkownika nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.